પ્રથમ તું…

પ્રથમ તું..પ્રથમ તું.

સ્થાન પ્રથમ વાહન મૂષક જેનું; ગણપતિ ગજાનન નામ એનું, હે દુંદાળા સિદ્ધિવિનાયક તું; પ્રથમ તું.. પ્રથમ તું..પ્રથમ તું.રૂપ મનોહર, લંબોદર તું;  રિદ્ધિસિદ્ધી સ્વામી,ગૌરી શંકર  સુત તું; જ્યાં ગણેશ ગીત ગાઉં, ત્યાં મોદક કેમ ભૂલું હું?, પ્રથમ તું..પ્રથમ તું..પ્રથમ તું..નમન તને ગણેશ શુભ પ્રતીક તું; એકદંત વક્રતુંડ ગજમુખ ગણેશ તું, માનવ ને ગડનાર ,માનવ હાથે ગડાયો તું; […]

મારું કચ્છ

મારું કચ્છ

            ઉપર આકાશ ને નીચે ધરતી, જ્યાં માં આશાપુરા અડીખમ રમતી; હા એ જ મારું કચ્છ. ઘૂઘવતો દરિયો ને રણ ચોતરફ, માનવ મહેરામણ ને પંખીઓ નો કલરવ; હા એ જ મારું કચ્છ. ખેડૂત ની મહેનત ને યુવાની ટેકનોલોજી, નાની નાની વાતો માં મળતી એ ખુશી; હા એ જ મારું કચ્છ. […]

error: Content is protected !!