રીતભાત…

રીતભાત…

શું તારું કે શું મારું, સરખેસરખું આપણું, શાને કરો આ તારું મારું..., બદલાય તો માત્ર રીતભાત નું સરનામું. હાસ્ય હોય કે … Continue reading
ઘર ઘર..

ઘર ઘર..

નાના નાના પગલાં ભરતી ઢીંગલી બની જવું છે.., ચાલ ને ફરી ઘર ઘર રમતા થઈ જવું છે. કાગળ ની હોડી , ખાબોચિયા માં … Continue reading