મારું કચ્છ

મારું કચ્છ

            ઉપર આકાશ ને નીચે ધરતી, જ્યાં માં આશાપુરા અડીખમ રમતી; હા એ જ મારું કચ્છ. ઘૂઘવતો દરિયો ને રણ ચોતરફ, માનવ મહેરામણ ને પંખીઓ નો કલરવ; હા એ જ મારું કચ્છ. ખેડૂત ની મહેનત ને યુવાની ટેકનોલોજી, નાની નાની વાતો માં મળતી એ ખુશી; હા એ જ મારું કચ્છ. […]

error: Content is protected !!